LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 

 

Vy från vallgraven vid Stora Nygatan Göteborg 

 

LOHK ARKITEKTKONTOR AB

Besöksadress:
Bockhornsgatan 11B

413 17 GÖTEBORG

tel 031-40 93 40

post@lohk.se

www.lohk.se

Etabl.år: 1968

 

Göran Stensjö Byggnadsingenjör

Hans Edberg Arkitekt SAR/MSA

Anders Nyrenius Arkitekt SAR/MSA

 

 

        Byggnadsprojektering inom

  • Boende
  • Utbildning
  • Vård
  • Industri
  • Handel
  • Kontor