LOHK ARKITEKTKONTOR AB

 

 

Välkommen till vårt nya kontor på Stora Nygatan 13 

 

LOHK ARKITEKTKONTOR AB

Besöksadress:
Stora Nygatan 13

411 08 GÖTEBORG

tel 031-40 93 40

fax 031-83 21 30

post@lohk.se

www.lohk.se

Etabl.år: 1968

 

Hans Edberg Arkitekt SAR/MSA

Göran Stensjö Byggnadsingenjör

Anders Nyrenius Arkitekt SAR/MSA

Ena Karmacharya Arkitekt MSA

 

 

        Byggnadsprojektering inom

  • Boende
  • Utbildning
  • Vård
  • Industri
  • Handel
  • Kontor